És la disciplina que s’encarrega de l’assessorament, tractament i cura aquells infants que presenten un retard general en el seu desenvolupament, desordres en el moviment, patologies típiques en l’etapa infantil, problemes neurològics, problemes respiratoris, etc.

EN QUÈ CONSISTEIX LA FISIOTERÀPIA PEDIÀTRICA?

– Realitzar valoracions fisioterapèutiques.
– Establir uns objectius a aconseguir amb el tractament o intervenció.
– Aplicar un tractament adequat (personalitzat) per a cada pacient.
– Millorar la qualitat de vida dels infants.
– Assessorar i informar els pares/tutors.

QUANTES SESSIONS SÓN I QUÈ FEM?

El nombre de sessions necessàries depèn en cada cas, igual que la durada de la teràpia. Es tracta mitjançant tècniques específiques i a través el joc.

QUÈ PODEM TRACTAR?

Neonatologia:

En aquest apartat podem tractar diferents patologies o situacions. Començant pel gran grup dels prematurs, on es pot fer un gran treball de prevenció, estimulació, etc. Així com altres problemes en nadons (restrenyiments, còlics, correccions posturals per evitar deformitats, etc.). L’objectiu de la fisioteràpia en aquests casos és treballar precoçment i poder aplicar tractaments eficaços en cada situació. En aquesta part és molt important informar i ajudar als pares perquè al dia a dia puguin ells mateixos tractar als seus fills (depenent de cada situació i cada cas).

Ex: retràs del desenvolupament, hipotonies/hipertonies benignes, falta de coordinació, torticoli congènita, paràlisis braquial obstètrica, qualsevol patologia en bebès.

Fisioteràpia neurològica:

La fisioteràpia neurològica implica tractar amb pacients amb afectació neurològica. Cal esmentar que no és un centre especialitzat en neurologia, amb el qual, poden ser casos més lleus on l’objectiu sigui combinar el tractament amb el CDIAP, l’escola especial o l’hospital on vagi el nen/a. Aquí l’objectiu dependria de cada cas i cada patologia podent ser augmentar la força i la mobilitat, evitar deformitats, millorar marxa, treballar la musculatura, etc.

Ex: patologies neurològiques (Paràlisis cerebral infantil –PCI, Traumatismes cranioencefàlics, retràs del desenvolupament (passat els 2/3 anys), distròfies musculars, problemes de la marxa, etc.).

Traumatologia pediàtrica:

Casos de patologia a nivell múscul-esquelètic com per exemple: esquinços de turmell, varos/valgos, escoliosis, etc. Remarcar els casos més típics a vegades poc tractats de paràlisis braquials obstètriques, torticolis musculars congènites, etc. Aquests casos també es podrien combinar (si es donés el cas) amb altres centres de la seguretat social o mútua.
L’objectiu seria el mateix que en la fisioteràpia convencional, però sí que adaptant les tècniques i teràpies per als nens.

Ex: escoliosis, hipertonies/ hipotonies en la infància, trastorns del desenvolupament, trastorns d’equilibri i coordinació, fractures, esquinços, sobrecàrregues, dolors musculars, varos/valgos, problemes articulació temporo-mandibular (ATM), etc.

Fisioteràpia respiratòria:

A part dels casos de nens amb patologia respiratòria crònica, en les èpoques de constipats (d’octubre a l’abril aproximadament) es donen molts casos de bronquitis, bronquiolitis i el constipat comú que cursen amb mocs. Aquests, afecten sobretot en nens de 0-4 anys.
Mitjançant la fisioteràpia respiratòria, ajudem a mobilitzar el moc del pulmó, expulsar les secrecions i sobretot evitar les recaigudes.

Ex: bronquitis, bronquiolitis, pneumònies, asma, al·lèrgies, fibrosis quístia, bronquièctasia, etc…

Estimulació precoç:

En aquest apartat englobaríem tots els trastorns de desenvolupament (dificultat per adquirir certs ítems com gatejar, la marxa, etc.; falta de coordinació; hipertonies/hipotonies benignes de la infància, etc.) L’objectiu de l’estimulació precoç és treballar precoçment amb els nens, ja que en les etapes del desenvolupament un tractament precoç pot evitar molts problemes durant el desenvolupament psicomotor del nen/a. Això ho faríem mitjançant el joc i sobretot donant pautes i ajudes als pares per a poder treballar en el dia a dia des de casa.

Ex: retràs del desenvolupament, hipotonies/hipertonies benignes, falta de coordinació, retard de la marxa, etc.

Demanar hora
Visita el centre

Especialistes

Mutues que cobreixen aquesta especialitat