Avís Legal / Política de privacitat
En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer automatitzat responsabilitat de l’empresa DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL, CIF: B-61430799, Avgda. Martí Pujol 30 BADALONA 08911. Inscrita en el registre Mercantil de Barcelona, tomo 30077 foli 85 full nº B-163906 inscrip 1ª.. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol•licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.digest.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL o a tercers.

DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il•lícit de la informació apareguda a les pàgines d’internet de DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL

Amb els límits establerts a la llei, DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’internet. Els continguts i la informació de les pàgines d’internet de DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. Tanmateix però, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol mena, doncs només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’internet de DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Aquesta empresa no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquesta pàgina web són propietat exclusiva de DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL

Així mateix, per accedir als serveis que DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL. ofereix a través de la pàgina web, haureu de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, us informem que les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL, amb la finalitat de prestar-vos i oferir-vos els nostres serveis. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, al Carrer dels Arbres 53 08912 – Badalona o bé, enviar un correu electrònic awww.digest.cat

Per poder accedir a accés clients, l’usuari rebrà a la seva adreça de correu un codi d’usuari i clau d’accés que haurà d’ introduir al web.

DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL. no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que pugueu dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l’usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que se subministrin per a l’accés com a usuari, impedint l’ús indegut o accés per part de tercers.

Tanmateix, l’acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del vostre consentiment exprés per a que DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL.pugui remetre-us comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions, podeu dirigir-vos a DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL., a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic centremedic@digest.cat manifestant la vostra voluntat.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL
Els continguts proporcionats per DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL estan subjectes als drets de propietat intel•lectual i industrial i són titularitat exclusiva de DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel•lectual s’estén, a més del contingut inclòs a DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL. ha obtingut la informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han près mesures raonables per assegurar-se de que la informació continguda sigui la correcta, DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella com si ho fos. DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquest web.

DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel•lar o restringir el contingut del web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ell, sense necessitat d’avís previ. Aquesta empresa, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directament o indirecta, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o d’errades en la línia en l’ús del web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi constituint, a tots els efectes legals, un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL. no es fa responsable dels webs no propis als que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (links) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a un web no propi serà realitzat per voluntat i el risc totalment exclusiu de l’usuari. DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL. no recomana ni garanteix cap de la/es informació/ons obtinguda/es per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle o de la informació obtinguda a través d’ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant al connectar al web de DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL. com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquest web utilitza cookies, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita al web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL. no es responsabilitza de que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL
Aquest web és propietat de DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL. Els drets de propietat intel•lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (hiperlinks) que s’estableixin des d’ell a d’altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL., són propietat exclusiva d’aquesta, tret que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes, per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari. Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL. ’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest web. Resta prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquest web sense la prèvia autorització per escrit de DIRECCIÓ I GESTIO DE CENTRES MÈDICS SL.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre-li.